Invloed creditcard op een hypotheek

 

Invloed creditcard op een hypotheek

Een creditcard, die misschien nooit gebruikt wordt, kan ervoor zorgen dat er minder geleend mag worden voor de aankoop van een woning. Zodra een kaart de mogelijkheid biedt tot gespreide terugbetaling, wordt die bij het Bureau Krediet Registratie als een lening geregistreerd. In eerste instantie betreft het een positieve registratie, waarmee nog normaal een hypotheek kan worden afgesloten. Banken zijn echter verplicht om de BKR notering mee te nemen bij de bepaling van het hypotheekplafond.

De opnamelimiet van een Matercard, Visa kaart of American Express kaart speelt mee

Creditcards kennen geen vast aflossingssysteem, zoals bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Bij de inkomenstoets voor een hypotheek zullen banken daarom calculeren dat er maandelijks 2 procent van de opnamelimiet van de kaart moet worden afgelost. Een kaart met een limiet van 5000 euro verhoogt zodoende de jaarlijkse uitgaven voor leningen automatisch met 1200 euro. Indien de hypotheeklast (op basis van een bruto jaarinkomen van 44.000 euro) zonder de kaart op 15.000 euro per jaar zou worden ingeschat, dan zal de bank vanwege de kaart berekenen dat er jaarlijks maximaal 13.800 euro kan worden vrijgemaakt om de schuld af te lossen.

Lees ook: invloed van creditcard op uw hypotheek

Om vervolgens te bepalen hoeveel er maximaal mag worden geleend wordt de hypotheeklast gedeeld door een zogeheten annuïteit. Aan een hypothecaire lening met een looptijd van 30 jaar en een rente van 5,5 procent bijvoorbeeld is een annuïteit van 0,068134 gekoppeld. Voor een dergelijk krediet zou zonder de creditcard maximaal 15.000 / 0,068134 = 220.154 euro kunnen worden geleend om een huis te bouwen of kopen. Mét de kaart zal het hypotheekplafond naar 13.800 / 0,068134 = 202.542 euro worden bijgesteld. Een verlaging van meer dan 18.000 euro.

De opnamelimiet verlagen of de gespreide terugbetaling opzeggen

Indien een opnamelimiet van 5000 euro op de kaart niet noodzakelijk is, kan deze worden verlaagd bij de uitgever. Een limiet van 2500 euro zal in bovenstaand voorbeeld het hypotheekplafond met slechts 9000 euro verminderen. Een radicalere oplossing is het opzeggen van de mogelijkheid tot gespreide terugbetaling. Creditcards zonder deze optie worden niet in het bestand van het BKR opgenomen.